Ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ομαδοποιημένες ανά Τμήμα


Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών


Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής


Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων


Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

Τμήμα Κτηνιατρικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Φυσικοθεραπείας


Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική

Τμήμα Φυσικής


Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού


Συμβούλιο Ένταξης (Π.Σ. Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Θεσσαλίας -Καρδίτσα

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας- Λάρισα

Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τρίκαλα

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τρίκαλα


Συμβούλιο Ένταξης (Π.Σ. Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας-Λαμία

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία

Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία