Προγράμματα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (Συμβούλιο Ένταξης)

 

Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ιδρύθηκε το 1983 (Ν. 1404/83), όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι.

To 2001 με το Ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με το ΦΕΚ 123/3-6-2013 μετονομάστηκε σε T.E.I. Θεσσαλίας.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), με έδρα τη Λάρισα, καταργείται από 29-1-2019 (ΦΕΚ 13/29-1-2019 ) ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λάρισα ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄) και καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα τμήματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω:

1. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Θεσσαλίας -Καρδίτσα

2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

3. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

5. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

6. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

7. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

8. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας- Λάρισα

9. Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

10. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

11. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τρίκαλα

12. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

13. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Καρδίτσα

14. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα

15. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τρίκαλα