Έντυπα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή

 

Εδώ θα δείτε όλα τα έντυμα και φόρμες διαδικασιών για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΌΔΟΥ https://praktiki-survey.teiste.gr/input/

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑ
  2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ https://praktiki-survey.teiste.gr/erwthmatologia/questions_foithths_intro.php
  3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΑ https://praktiki-survey.teiste.gr/erwthmatologia/questions_foreas_intro.php
  4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ
  6. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ https://praktiki-survey.teiste.gr/output/