Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

ks_tsalapataΗ ίδρυση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίστηκε στην υπ” αριθμ. 87/3-4-2009 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου είναι η αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας και η αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την αναγωγή της σε ένα ανώτερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών μέσα από την συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις Ιδρυματικές Δομές που αφορούν στους φοιτητές/ριες και την ανάπτυξη της σχέσης τους με την αγορά εργασίας.

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, η συνέργεια με τις υπόλοιπες Δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών/ριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας και την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο. Το Γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.