Αποφάσεις-Κριτήρια (για τα Προγράμματα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

 

1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας-Λαμία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία

ΚΡΙΤΗΡΑ ΕΠΙΠΛΟΓΗΣ ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
3. Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
4. Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ