Προγράμματα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Συμβούλιο Ένταξης)

Το Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λαμία ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄) και καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας-Λαμία
2. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία
3. Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία
4. Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας -Λαμία