Πώς να ξεκινήσω την Πρακτική μου

Απαραίτητα βήματα για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης:

 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ.
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (2 φορές)
 4. A.M.A – IKA (2 φορές)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ (www.amka.gr) (2 φορές)
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ (να φαίνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ) (2 φορές)
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 8. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
 9. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
 10. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΤΛΑΣ (www.atlas.grnet.gr) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ
 11. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ.
 12. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ (αποστέλλεται με E-MAIL)