Έκδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας

• Για όσους φοιτητές έχουν κωδικούς taxisnet (και γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους)  :

https://www.atlas.gov.gr/Atlas/Atlas/Login2.aspx

Για όσους φοιτητές δεν έχουν κωδικούς taxisnet μπορεί να δοκιμάσει ο γονέας τους να κάνει είσοδο και να εκδώσει την ασφαλιστική του ικανότητά και να εμφανιστούν ως προστατευόμενα μέλη, διαφορετικά μπορούν να αποκτήσουν προσωπικούς κωδικούς taxisnet εδώ: https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm και αφού λάβουν κωδικούς να προχωρήσουν κανονικά στην έκδοση ασφαλιστικής ικανότητας.

Για όσους φοιτητές δεν μπορούν να εκδώσουν την Ασφαλιστική τους ικανότητα ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Φορέα Ασφάλισης τους για να κλείσουν ραντεβού.

* Η ασφαλιστική ικανότητα είναι η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη που έχετε έμμεσα από το ταμείο ( Φορέας Ασφάλισης ) που ανήκουν οι γονείς σας ως προστατευόμενα μέλη. Μας ενδιαφέρει όλο το διάστημα της πρακτικής σας να είστε καλυμμένοι.