Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Παν/μίου Θεσσαλίας

H παρακάτω λίστα με τα έντυπα και τις διαδικασίες θα σε βοηθήσει να μην απασχολείς το μυαλό σου με τις αυξημένες, είναι αλήθεια, γραφειοκρατικές διαδικασίες του Προγράμματος της Πρακτικής, και να αφιερωθείς στην ουσία της, που είναι η καθ’ αυτή Πρακτική Άσκηση στο Φορέα σου.

Συμβουλέψου όμως και  το αναρτημένο  αρχείο της  φετινής παρουσίασης όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα  σου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ


[Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες σε αρχείο .doc από εδώ]


 

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
1.       ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)
2.       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ – ΟΣΟΙ/ΟΣΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΣΗΤΗΣ.ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΣΤΑΝΣΕΩΝ , ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΟΣΕΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ, ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕMAIL ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΔΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ pa.uth.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
3. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ pa.uth.gr ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (μόλις γνωρίζεις τον κωδικό θέσης ΑΤΛΑΝΤΑ) ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ  ΣΤΟ EMAIL ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 4  ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ  ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   (1 ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ)  ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΗΣ  Ε.Υ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ
6. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΟΥ: a.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Δ.ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr, ΚΑΙ  b.ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ (ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5)
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΕΝΤΥΠΩΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ, ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr – ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – 2 ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΤΑ ΔΥΟ  ΕΝΤΥΠΑ 3.5 _ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ