Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Παν/μίου Θεσσαλίας

-Οι οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας βρισκονται στον σύνδεσμο: Οδηγίες (Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

-Οι οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στερεά Ελλάδας βρισκονται στον σύνδεσμο: Οδηγίες (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)


 

[Μπορείτε να κάνετε λήψη παρόντος του εγγράφου εδώ ]

 

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

H παρακάτω λίστα με τα έντυπα και τις διαδικασίες θα σε βοηθήσει να μην απασχολείς το μυαλό σου με τις αυξημένες, είναι αλήθεια, γραφειοκρατικές διαδικασίες του Προγράμματος της Πρακτικής, και να αφιερωθείς στην ουσία της, που είναι η καθ’ αυτή Πρακτική Άσκηση στο Φορέα σου.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΑ EMAIL ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ), ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ – ΟΣΟΙ/ΟΣΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΣΗΤΗΣ – ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΟΣΕΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ, ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

 

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)
ΑΜΑ (δικό σου, έκδοση στο ΙΚΑ με ταυτότητα – 2 αντίγραφα)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (2 αντίγραφα)
ΑΜΚΑ (2 αντίγραφα)
ΑΦΜ (2 αντίγραφα)
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (2 αντίγραφα)
2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ pa.uth.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
3. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ pa.uth.gr ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (μόλις γνωρίζεις τον κωδικό θέσης ΑΤΛΑΝΤΑ) ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr, ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΟΥ
6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑ ΣΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΘ (1 ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ)
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΕΝΤΥΠΩΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ, ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ pa.uth.gr – ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ2 ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΤΑ ΔΥΟ  ΕΝΤΥΠΑ 3.5 _ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ