Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη, 26/05/2016
10:00 – 11:00

Τοποθεσία
Κτήριο Παπαστράτου, Αίθουσα Δ6

Την Πέμπτη 26/05/2016 και ώρα 10:00-11:00 στην αίθουσα Δ6 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.