Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ημερομηνία/Ώρα
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
14:00 μμ

Τοποθεσία
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εκδήλωση ενημέρωσης της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση , ΕΣΠΑ 2014-2020. Έπειτα, θα ακολουθήσει ενημέρωση της δράσης και των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης του Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Σ.Φ.Ε.Ε.) του Νομού Μαγνησίας, από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Παππά Δημήτρη.