Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Ημερομηνία/Ώρα
Τρίτη, 28/03/2017
12:00

Τοποθεσία
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Αμφιθέατρο Ιχθυολογίας

Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 μμ στο Αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος.