Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΓΦΠΑΠ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2016-2017

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τη συνολική ονομαστική λίστα των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα «Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020», που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης όλων των αιτούντων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Βεβαίωση ΕΥ για τοποθετήσεις 2016-2017