Ημερίδα ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Ημερομηνία/Ώρα
Τρίτη, 17/10/2017
13:05 – 13:20

Τοποθεσία
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:05 στο Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, θα γίνει ενημέρωση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης για τη διαδικασία της ΠΑ των Φοιτητών του Τμήματος.

Πρόγραμμα Ημερίδας ενημέρωσης Τριτοετών ΤΓΦΠΑΠ_2017.pdf