Ημερίδα ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 25/10/2017
11:00 – 13:40

Τοποθεσία
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Νέο Αμφιθέατρο Ιχθυολογίας

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:30 μμ στο Νέο Αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει ενημέρωση των Πρωτοετών Φοιτητών από την υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης για τη διαδικασία της ΠΑ του Τμήματος.

Πρόγραμμα Ημερίδας Υποδοχής Πρωτοετών ΤΓΙΥΠ_2017.pdf