Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 7/03/2018
14:00 μμ

Τοποθεσία
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αμφιθέατρο Αρχιτεκτονικής

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 μμ θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εκδήλωση ενημέρωσης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020.