Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη, 15/03/2018
13:00

Τοποθεσία
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Ξύλινο Άμφιθέατρο Ιχθυολογίας

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στο Ξύλινο Άμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, εκδήλωση ενημέρωσης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020.