Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αγαπητοί Φοιτητές,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την παρουσίαση ενημέρωσης για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018.

Σας υπενθυμίζουμε την προθεσμία μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018 για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικά της Αίτησης Εγγραφής και την προσκόμιση των δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΤΑΜ-ΤΕΛΙΚΟ-2018