Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Αγαπητοί Φοιτητές,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε για δική σας ευκολία, την παρουσίαση ενημέρωσης για το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΤΒΒ-2018