Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Αγαπητοί Φοιτητές,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε για δική σας ευκολία, την παρουσίαση ενημέρωσης για το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.

Σας υπενθυμίζουμε την προθεσμία μέχρι τις 7 Ιουνίου 2018 για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικά της Αίτησης Εγγραφής, της Καρτέλα Πρακτικής και την προσκόμιση των δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΤΓYΙΠ-2018