Αποτελέσματα Β’ κύκλου Αιτήσεων ΠΤΠΕ

Αγαπητοί Φοιτητές, στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τα αποτελέσματα του Β’ κύκλου Αιτήσεων 2017-2018 για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης των υποψηφίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Προχωράτε κανονικά με τη συμπλήρωση της Καρτέλας Πρακτικής στο pa.uth.gr έως τις 29 Ιουνίου 2018 και παρακολουθείτε το email που έχετε δηλώσει στην Αίτηση σας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΠΤΠΕ 2018