Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ημερομηνία/Ώρα
Δευτέρα, 8/10/2018
13:30μμ

Τοποθεσία
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Aίθουσα 1

Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:30 μμ, στην Aίθουσα 1 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.