Εκδήλωση ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 27/02/2019
16:30 

Τοποθεσία
Κτίριο Δελμούζου, Αίθουσα ΣΑΚΕ 

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:30 στην Αίθουσα ΣΑΚΕ θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.