Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 27/02/2019
13:00

Τοποθεσία
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αμφιθέατρο Αναστάσιος Σταμάτης

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο  Αναστάσιος Σταμάτης θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.