Εκδήλωση ενημέρωσης Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 06/03/2019
11:00

Τοποθεσία
Αμφιθέατρο 1

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου  και  ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο 1 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες  των Τμημάτων Πληροφορικής (ΤΠ) και Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ)  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.