Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα «Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020», που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Κτηνιατρικήςκαι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Να υπενθυμίσουμε στους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, ότι η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» και ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών  στο Γραφείο Π.Α. στο praktiki.vet@uth.gr είναι από 19 Απριλίου έως 10 Μαΐου, ενώ η προθεσμία υποβολής της «Καρτέλας Πρακτικής» είναι έως 31 Μαΐου.

Η περίοδος ενστάσεων λήγει στις 18/04/2019.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 2019_ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Αναθεώρηση στις 23/04/2019
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την λίστα των ΝΕΩΝ ωφελούμενων από το Πρόγραμμα «Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020» που έγιναν δεκτοί να υποβάλουν εκπρόθεσμα Αίτηση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μετά από απόφαση την  Συνέλευσης του Τμήματος (35η/17-4-2019).
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 2019_ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ(35/17-4-2019)