Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη 13/02/2020
13.00

Τοποθεσία
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χωροταξίας, Αμφιθέατρο Αναστάσιος Σταμάτης

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Αναστάσιος Σταμάτης θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.

Η ανακοίνωση  αφορά στους φοιτητές που έχουν γραφτεί στο 6ο εξάμηνο και  έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 15 μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και δεν έχουν  πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.