Παρουσίαση ενημέρωσης IAKA

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη στις 13/02/2020 και ώρα 15:00 του διαστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του Tμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.Η λήξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 28/02/2020 και ώρα 21:00.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας!

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ακόλουθο κείμενο, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτό σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΙΑΚΑ 2019-2020