Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 26/02/2020
19:20 

Τοποθεσία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αμφιθέατρο Χωροταξίας

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.20, στο Αμφιθέατρο Χωροταξίας θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

*Η εκδήλωση απευθύνεται σε όσους/ες επιθυμούν να κάνουν πρακτική τον Ιούλιο – Αύγουστο 2020 και έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών.