Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΓΙΥΠ 2019-2020

Να υπενθυμίσουμε στους φοιτητές -τριες του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, ότι η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» και η κατάθεση των δικαιολογητικών στο γραφείο μας είναι από 10 Μαρτίου έως 30 Μαρτίου και η προθεσμία για την «Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης» είναι από 10 Μαρτίου μέχρι 17 Απριλίου. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ:

Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος