Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες του ΤΓΦΠΑΠ,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΓΦΠΑΠ 2019-2020


Να ενημερώσουμε τους φοιτητές -τριες που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, ότι η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» καθώς και (η ηλεκτρονική πλέον) «κατάθεση» των δικαιολογητικών  είναι από 26 Μαρτίου έως 14 Απριλίου και η προθεσμία για την «Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης» είναι από 26 Μαρτίου μέχρι 24 Απριλίου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας την παρακάτω Παρουσίαση-Ενημέρωση:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΤΓΦΠΑΠ 2019-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΊΑ
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η «κατάθεση» δικαιολογητικών θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα_εκτός και αν υπάρξει κάποια θεαματική βελτίωση στην υφιστάμενη κατάσταση οπότε και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου. Παρακαλούμε να τα αποστείλετε με e-mail «σκαναρισμένα» στο praktiki.agr@uth.gr σε ένα pdf.  επισυναπτόμενο αρχείο με θέμα «δικαιολογητικά Π.Α. ΤΓΦΠΑΠ 2020«. Στο σώμα κειμένου του e-mail γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και ενημερώνετε σε περίπτωση που είστε ανασφάλιστος -η (σιγουρευτείτε σχετικά). Ο «φάκελός» σας πρέπει να είναι πλήρης. Σε περίπτωση που δεν είναι, παρακαλούμε να στείλετε το αρχείο όταν αυτό ολοκληρωθεί. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής (ή αλλιώς Καρτέλα Εγγραφής) παραμένει η ίδια καθώς η διαδικασία δεν επηρεάζεται στο από τις τρέχουσες εξελίξεις. Για την Καρτέλα Πρακτικής πιθανόν να δοθεί μικρή παράταση στο μέτρο που είναι όμως εφικτό ώστε να μπορέσουν τελικά αυτοί που θα βρουν φορέα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους.

Καλή αρχή