Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες του IAKA,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΚΑ 2019-2020


Μετά το πέρας των ενστάσεων θα ανακοινωθούν οι προθεσμίες για τα υπόλοιπα στάδια της πρακτικής άσκησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο αρχείο της παρουσίασης που βρίσκεται ΕΔΩ