Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

 Ακολουθεί ο σύνδεσμος με τη  λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Κτηνιατρικής και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΚ 2019-2020

Οι επιτυχόντες θα πρέπει: 1) να υποβάλουν ηλεκτρονικά «Αίτηση Εγγραφής» στο pa.uth.gr και 2) να στείλουν ηλεκτρονικά στο praktiki.vet@uth.gr τα δικαιολογητικά τους έως 10 Μαΐου. Επίσης θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά «Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης» έως 17 Μαϊου.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας την παρακάτω Παρουσίαση-Ενημέρωση:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ_2020 2019-2020

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά με e-mail «σκαναρισμένα»  επισυναπτόμενa με θέμα ‘δικαιολογητικά Π.Α. ΤΚ 2020’. Το κάθε αρχείο να έχει ως όνομα το επίθετό σας και τι αρχείο είναι: π.χ. Επίθετό σας_ΑΜΑ, Επίθετό σας_ΑΜΚΑ… Στο σώμα κειμένου του e-mail γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και ενημερώνετε (αν δεν έχετε ασφάλεια) ότι είστε ανασφάλιστος -η (σιγουρευτείτε σχετικά). Ηλεκτρονικά στο pa.uth.gr μπορείτε να βρείτε την ασφαλιστική ικανότητα (ανάλογα την ασφάλεια), δεξιά, ακριβώς κάτω από το ‘Χρήσιμοι Σύνδεσμοι’ και ακριβώς από πάνω την ‘Υπεύθυνη Δήλωση για καθεστώς εργασίας’. Στέλνεται όσα από τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά και αν για κάποιο χρειάζεται να μεταβείτε σε κάποια υπηρεσία, ενημερώνετε στο email σας ώστε να πάτε μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων εξαιτίας του COVID-19. Επίσης για την «Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης» επικοινωνείτε ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά και με το φορέα και διαδικαστικά για ότι χρειαστεί, δεν χρειάζεται κάποια επαφή από κοντά.