Παρουσίαση Εκδήλωσης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη στις 10/3/2021 και ώρα 9:00 του διαστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.Η λήξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 31/3/2021 και ώρα 14:00.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις Ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματός σας, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτό σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης στις 9/3/2021 που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας διαδικτυακά μέσω MS-Τeams.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΜ 2020-2021