Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Ενημερωτική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 σχετικά με την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ενημέρωση-παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του προγράμματος MS-Teams. Τίτλος-Αίθουσα στο MS-Teams: 202_ΠΠΣ20.0ΕΜ09_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ και κωδικός: f7hzrtn
Η παρουσίαση αφορά τα τμήματα:
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

afisa_TPB_2021