Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 13.15μμ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση – ενημέρωση (MS TEAMS) από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών. Έχει σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο σύνδεσμος και ο κωδικός του MS TEAMS για τη πρόσβαση σας στην ενημέρωση. 
thmmy_2021