Παρουσίαση Εκδήλωσης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, από Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 έως Παρασκευή 30 Απριλίου και ώρα 12.00, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας.
Ακολουθεί το αρχείο της παρουσίασης με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτό σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το τμήμα στις 26/03/2021.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΠΤ 2020-2021