Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τη λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Με το πέρας των ενστάσεων, μπορείτε έως Τρίτη 25 Μαϊου 2021: 1) να στείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email praktiki.dib@uth.gr σύμφωνα με τις οδηγίες της παρουσίασης που έγινε, 2) να υποβάλλεται ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής (ΠΡΟΣΟΧΗ: στην Αίτηση Εγγραφής να συμπληρωθεί email επικοινωνίας το email που χρησιμοποιείται περισσότερο και όχι απαραίτητα του πανεπιστημίου αν αυτό (του πανεπιστημίου) δεν το χρησιμοποιείται συχνά και η Αίτηση να συμπληρωθεί με κεφαλαία) και 3) να υποβάλλεται ηλεκτρονικά Καρτέλα Πρακτικής

Σύντομες οδηγίες για την καρτέλα πρακτική: αφού βρείτε φορέα, θα πρέπει ο φορέας σας να επικοινωνήσει με τα γραφεία του ΑΤΛΑ στο 2152157860 και να ρωτήσει

  1. Πως κάνει εγγραφή στον ΑΤΛΑ, αν δεν είναι εγγεγραμμένος
  2. Πως ανοίγει θέση και
  3. Πως δημοσιεύει θέση. Με την ολοκλήρωση και του 3ου βήματος ο φορέας παίρνει έναν κωδικό τον οποίο εσείς περνάτε στην καρτέλα πρακτικής.

Ο φορέας σας θα πρέπει επίσης να μπορεί όταν του ζητηθεί (όχι τώρα) να σας δώσει την Έναρξη και τη Λήξη σας στο ΕΡΓΑΝΗ.

Μπορείτε να επικοινωνείτε στο ίδιο email: praktiki.dib@uth.gr και στο τηλ. 24310-47058 για οποιαδήποτε απορία-πληροφορία.

word_logo ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΠΕΒ