Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 2020-2021

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Για τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στον Πίνακα με τους Αιτούντες μέχρι και τη θέση 30, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», αποστολής των δικαιολογητικών στο email praktiki.inf@uth.gr  (σε ενιαίο αρχείο PDF) και υποβολή της Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από  29 Μαϊου 2021 έως 6 Ιουνίου 2021.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στον Πίνακα από τη θέση 31 – 50, για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση σχετικά με τη προσθήκη επιπλέον χρηματοδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης στο Τμήμα.

Στο πανεπιστημιακό σας μέιλ θα λάβετε οδηγίες για την Αίτηση Εγγραφής και τη Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνετε υπόψη σας το αρχείο της παρουσίασης, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι οδηγίες για το κάθε στάδιο. 

Καλή αρχή!

word_logo ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΜΜΥ