Ανακοίνωση για Στάδιο 6 – ΤΠΜ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Στάδιο 6:Παρατείνεται έως Δευτέρα 07.06.2021 η υποβολή της ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρακαλώ να επικοινωνήσετε προηγουμένως, με τον σύμβουλο ΠΑ του Τομέα τον οποίο έχετε επιλέξει για την έγκριση του Φορέα Υποδοχής:
https://www.civ.uth.gr/files/EGRISI_FOREA_APASXOLISIS.pdf

Οι υπόλοιποι που έχουν ολοκληρώσει το Στάδιο 6, αναμένουν την ηλεκτρονική αποστολή των συμβάσεων τους ( Στάδιο 7) με τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.