ΤΒΒ, ΤΓΙΥΠ, ΤΓΦΠΑΠ : Τελική παράταση για «Καρτέλα Πρακτικής»

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής) λόγω συνεχιζόμενης κρίσης στη δημόσια υγεία και αναμένοντας να ομαλοποιηθούν τα δεδομένα που αφορούν στις Π.Α. όλων των φοιτητών/τριών, ορίζεται ως καταληκτική πια προθεσμία για την «Καρτέλα Πρακτικής» η 7η Ιουνίου 2021 (υποβολή στο pa.uth.gr). Σημείωση: Η «αντιστοίχιση» που γίνεται (μέσω ΑΤΛΑ) από το Γραφείο Π.Α. δε σχετίζεται με την προθεσμία. Παρακαλούμε αφού υποβάλετε την Καρτέλα σας, περιμένετε να γίνουν οι διαδικασίες για όλους/ες σας_οι αντιστοιχίσεις γίνονται με σειρά ημερολογιακή και η όλη διαδικασία (εγγραφή, έλεγχος δικαιολογητικών, καρτέλα, προδέσμευση θέσης και αντιστοίχιση) είναι αρκετά χρονοβόρα.

Καλή συνέχεια