Αποτελέσματα Υποψηφίων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/τες  φοιτητές/τριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε τη λίστα με τα αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών και φοιτητριών που μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (ΜΚ2020) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η πρακτική των ωφελούμενων φοιτητών και φοιτητριών (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) αφορά θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του ΤΕΦΑΑ.

Τα δίμηνα που μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση είναι τα ακόλουθα: Ιανουάριος – Φεβρουάριος, Φεβρουάριος – Μάρτιος, Μάρτιος – Απρίλιος, Απρίλιος – Μάϊος, Μάϊος – Ιούνιος, Ιούνιος- Ιούλιος, Ιούλιος – Αύγουστος, Αύγουστος – Σεπτέμβριος και Σεπτέμβριος – Οκτώβριος.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας το πρώτο δίμηνο, Ιανουάριος – Φεβρουάριος, θα πρέπει έως τέλος Νοεμβρίου να κάνετε τα ακόλουθα:

  1. Να στείλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά σας στο email praktiki.pe@uth.gr με όνομα κάθε αρχείου, το ονοματεπώνυμό σας και τι περιλαμβάνει το αρχείο π.χ. Επίθετό σας_ΑΜΚΑ, Επίθετό σας_Ταυτότητα
  2. Να υποβάλλετε ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής.
  3. Μετά από επικοινωνία με το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας, να υποβάλλετε ηλεκτρονικά Καρτέλα Πρακτικής

Αναλυτικά, η διαδικασία των παραπάνω βημάτων υπάρχει στην παρουσίαση που σας έγινε και μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, με τίτλο:  Οδηγίες πρακτικής Άσκησης για φοιτητές:

http://www.pe.uth.gr/index.php/spoudes/proptyxiakes-spoudes/praktiki-askisi

Όσοι/ες ενδιαφέρεστε να κάνετε την πρακτική σας από το επόμενο δίμηνο Φεβρουάριος – Μάρτιος και μετά, θα βγαίνει σχετική ανακοίνωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πρακτική μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο πρακτικής άσκησης στο email: praktiki.pe@uth.gr και στο τηλέφωνο 24310-47058.

word_logo ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ