Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 09.15, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο στο πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο,ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος που βρίσκονται από το 3ο έτος σπουδών (ακαδ. εξάμηνο 6ο) έως και τους/τις φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων.

afissa_2022_toe