Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η παρουσίαση αφορά τα τμήματα: Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στο email του πανεπιστημίου, θα σας σταλεί το link για να συμμετέχετε στην ενημέρωση.

afissa_2022_tpt_tpev