Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξη

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 14.30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α1 ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος.
Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που φοιτούν στο 6ο εξάμηνο και πάνω, και όχι σε όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
afissa_tmxppa_2022