Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00, στην Αίθουσα A4 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.
Η ανακοίνωση δεν αφορά στους φοιτητές των τριών πρώτων ετών και σε όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
afissa_tpm_2022