Εκδήλωση ενδιαφέροντος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Α1 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.