Παρουσίαση Εκδήλωσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αγαπητοί/-ές Φοιτητές-/τριες,
σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη, στις 11/3/2022 και ώρα 14:00 μ.μ., του διαστήματος υποβολής «αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η λήξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 24/3/2022 και ώρα 14:00μ.μ.
Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας!
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ακόλουθο pdf αρχείο, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτό σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΜΜΥ 2021-2022