Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Μαθηματικών

Ενημερώνουμε τους τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών ότι την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα ανακοινώσεων εδώ.