[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] – Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΓΙΥΠ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

στο ακόλουθο αρχείο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.diae@uth.gr και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ) στο pa.uth.gr, θα οριστούν με την ανακοίνωση των Οριστικών Αποτελεσμάτων, μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων.
Τέλος, οι φοιτητές/-τριες μπορούν να ανατρέξουν στις οδηγίες για την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος όπως αυτές έχουν δοθεί στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης/παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4/3/2022 και υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης («Νέα» ->»Παρουσιάσεις»)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΤΓΙΥΠ 2021-2022 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]